Anında Bilgi Alın!
Eğitim Danışma Hattı : 0506 587 93 87
WhatsApp Hattı : 0506 587 93 87

{

İPTAL İADE ŞARTLARI
- Kontrol paneli verilen üye, Site tarafından kendisine verilmiş olan kontrol panelini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu kontrol panelini kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Siteye ve yasal sorumlularına karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Site'nin ve yasal sorumlularının söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

- Kontrol paneli verilen üye, sitede ki bütün verilerin indirilmeyeceğini ve mahremiyetinin korunacağını kabul ve taahhüt eder. 

- Kontrol Paneli verilen üyeler tarafından yapılan her türlü verinin (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) kullanım hakkını ve telif hakkını, site ve yasal sorumlularına sınırsız ve süresiz olarak tüm yayımlarda (Basılı yayım veya online sistemler) verildiğini kabul ve taahhüt eder. İçerik üretimi için (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) kontrol paneli verilen üyelerden, yazılı izin olmaksızın üye tarafından kullanılan telifi alınmamış sorulardan dolayı İnka Uzem'e yüklenecek zararları gidereceğini üye, kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Kontrol paneli verilerek içerik (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) üreten üyeler,  aynı veya farklı bir isimle içeriği (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) yayınlayamaz, yayınlatamaz. İnka Uzem'in yazılı izni ve onayı olmaksızın eser ile ilgili haklarını üçüncü kişilere gerçek veya tüzel kişilere devredemez.

- Kontrol paneli verilerek içerik (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) üreten üyeler, meydana getirdiği içeriğin (soru, konu anlatım ve diğer materyallerin) orijinal olduğu, eş zamanlı olarak herhangi bir yayın sözleşmesi kapsamında olmadığını; eser içerisinde bulundurduğu her türlü şekil, grafik, illüstrasyon ve görsel çalışmaların kendine ait olduğunu ve eserin içinde üçüncü şahısların mali, manevi ve kişilik haklarını zedeleyici ifadelerin yer almadığını ve telif haklarının ihlal edilmediğini, intihal vb. etik ihlal suçlarının İnka Uzem'e yapılan içerikte (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) işlenmediğini taahhüt eder. Bu konudaki her türlü maddi ve manevi tazminat davalarının muhatabının kontrol paneli verilerek içerik (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) üreten üyeler kabul eder. Diğer bir ifadeyle hukuki sorumluluğu İnka Uzem'e içerik (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) üreten üyelere aittir.

- Kontrol paneli verilerek içerik (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) üreten üyeler tarafından üretilen her türlü içeriğin (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) basım ve yayım hakkı İnka Uzem'e ait olacaktır. Kontrol paneli verilerek içerik (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) üreten üyeler üretilen içeriğin (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) bir kısmını, kopyasını, parçalamak suretiyle veya bir bütün olarak başka bir müstear isim veya kitap ismiyle ya da her ikisi birden ve benzer şekillerde İnka Uzem'in yazılı izni olmaksızın yayınlayamaz, yayınlatamaz. Bu hususta başka bir şahıs ya da yayınevi ile sözleşme yapamaz, buna aykırı davranış halinde cezai şart olarak İnka Uzem'in belirleyeceği zararı ödeyeceğini kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.


Sitenin içerisindeki tüm içeriğinin her hakkı saklıdır. Her türlü görsel, işitsel, yazılı materyalin kopyalanması ve izinsiz kullanılması yasaktır.

5-MÜCBİR SEBEBLER

.   Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Site ve Yasal Sorumluları, bu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Site ve Yasal Sorumluları için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Siteden ve Yasal Sorumlularından  herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecek olduğunu kabul ve taahhüt eder.

.  "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev,iflas, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Sitenin’nin ve Yasal sorumlularının makul kontrolü haricinde ve  gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

}

shape shape shape
image

15

+

Uzman eğitmenler
image

250

+

Kayıtlı öğrenciler
image

10

+

Toplam kurs

Alanında Uzman Eğitmenler

image

İnka Uzem Akademi'nin güçlü eğitim kadrosu ve online kursları ile başarıyı yakalayın!

image
whatsApp icon